Russian Liga Pro Table Tennis betting

Sort By
Time
League
Time:
1H
3H
Today
3 days
All
Events Outrights
Table Tennis
Winner
1
2
Winner
1
2
1 Set-Winner
1
2
Total
Over
O/U
Under
Total
Over
O/U
Under
1 Set-Total Points
Over
O/U
Under
Handicap
1
HD
2
Handicap
1
HD
2
Exact Sets
3
4
5
Russian Liga Pro - Russian Premier League Men's Singles
16:20
17.06
Ilya Novikov
Alexander Frolov Genadovich
3.20
1.30
1.85
73.5
1.85
Handicap Points
1.78
7.5
1.95
16:35
17.06
Vladimir Eremin
Ivan Soldatov
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
16:35
17.06
Aleksei Zhelubenkov
Vasiliy Dedov
1.77
1.95
1.90
75.5
1.83
Handicap Points
1.90
-1.5
1.82
16:50
17.06
Dmitriy Tunitsyn
Oleg Butorin
1.47
2.50
1.88
74.5
1.85
Handicap Points
1.80
-4.5
1.90
16:50
17.06
Evgeny Grishaev
Artem Denisov
1.68
2.05
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.88
-2.5
1.85
16:50
17.06
Mikhail Galimov
Yuriy Bokovoy
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
16:50
17.06
Nikita Bespalov
Mikhail Ignatov
2.20
1.58
1.85
75.5
1.88
Handicap Points
1.85
3.5
1.85
17:05
17.06
Aleksandr Andreev
Anton Boev
1.47
2.50
1.88
74.5
1.85
Handicap Points
1.80
-4.5
1.90
17:05
17.06
Semyon Korolev
Kirill Puzankov
2.15
1.62
1.87
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
2.5
1.82
17:20
17.06
Aleksei Zhuk
Aleksandr Dekhtyarenko
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
17:20
17.06
Alexander Frolov Genadovich
Nikita Bespalov
1.37
2.85
1.90
73.5
1.80
Handicap Points
1.90
-6.5
1.80
17:20
17.06
Fedor Ambrosimov
Artem Chernov
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
17:20
17.06
Yaroslav Troyanov
Egor Markelov
2.20
1.58
1.85
75.5
1.88
Handicap Points
1.85
3.5
1.85
17:35
17.06
Ivan Soldatov
Aleksandr Andreev
3.00
1.35
1.85
73.5
1.85
Handicap Points
1.90
6.5
1.80
17:35
17.06
Vasiliy Dedov
Semyon Korolev
1.57
2.25
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.85
-3.5
1.85
17:50
17.06
Artem Denisov
Fedor Ambrosimov
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
17:50
17.06
Mikhail Ignatov
Ilya Novikov
1.35
3.00
1.88
73.5
1.85
Handicap Points
1.85
-6.5
1.88
17:50
17.06
Oleg Butorin
Yaroslav Troyanov
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
17:50
17.06
Yuriy Bokovoy
Aleksei Zhuk
2.10
1.65
1.85
75.5
1.88
Handicap Points
1.88
2.5
1.85
18:05
17.06
Anton Boev
Vladimir Eremin
2.65
1.43
1.85
74.5
1.85
Handicap Points
1.88
5.5
1.85
18:05
17.06
Kirill Puzankov
Aleksei Zhelubenkov
2.00
1.75
1.90
75.5
1.83
Handicap Points
1.85
1.5
1.85
18:20
17.06
Aleksandr Dekhtyarenko
Mikhail Galimov
1.85
1.85
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.90
-0.5
1.80
18:20
17.06
Artem Chernov
Evgeny Grishaev
2.10
1.65
1.85
75.5
1.88
Handicap Points
1.88
2.5
1.85
18:20
17.06
Egor Markelov
Dmitriy Tunitsyn
2.00
1.73
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.85
1.5
1.85
18:20
17.06
Ilya Novikov
Nikita Bespalov
1.90
1.80
1.85
75.5
1.85
Handicap Points
1.88
0.5
1.85
Top of Page
Ticket
Ticket status
Check ticket